Author: Hằng Daisy

những nàng chiến binh núi rừng

Những Nàng Chiến Binh Rừng Núi

Có 3 nàng chiến binh trekking trong bài viết. Trong đó, tôi là cô có ít điều để viết nhất, nên tôi sẽ kể về chuyến đi này thông qua…2 nàng kia – những...