Tagged: Suy ngẫm

hạnh phúc ơi, ngươi là gì vậy

Hạnh phúc ơi, ngươi là gì?

Hạnh phúc là cảm thông và chia sẻ. Cuộc đời là những cái cho và nhận. Tôi đang mơ hồ về hạnh phúc, dẫu tôi đã bao lần định nghĩa về nó, kết luận...